To local politicians in Trosa – cancel project new road!

Some well reasoned and cogent arguments against broad building from Anna (English translation follows Swedish original)…

Annas Art - FärgaregårdsAnna

I sent this to our local polticians, who will decide to build a new big road that we don´t need. For english version, look below the Swedish text. I also translated the drawing. It´s not easy to translate, but I tried the best I could 🙂

Till TROSA KOMMUN, Kommunfullmäktige 2016-11-30
Angående Trosa förbifart/Infart Västra och expansionsplanerna för Tureholmshalvön
Beslut om finansiering bör avslås. Syftena med byggnationen enligt avtalet från 2009 har upphört.

Avtal med Trafikverket avseende förbifart Trosa 2009

Avtalet som har träffades med Trafikverket 2009 anger att förbifarten ska byggas för att:

a) Avlasta Smäckbrogatan.

Enligt Trafikverkets utredningar kommer förbifarten inte att avlasta Smäckbrogatan.

b) Möjliggöra betydande expansion väster om Trosa.

Hela Tureholmshalvön omfattas numera också av förbifartsprojektet. Den ingick inte i det område, som avtalet från 2009 anger.

Expansionsbehov väster/söder om Trosa finns inte. Trosa växer naturligt åt öster/norr mot den framtida centralorten Vagnhärad när Ostlänken blir…

View original post 1,782 more words

Author: Thomas

I am branch secretary of NAS West Norfolk and #actuallyautistic (diagnosed 10 years ago at the comparatively advanced age of 31). I am a keen photographer, so that most of my own posts contain photos. I am a keen cricket fan and often write about that subject. I also focus a lot on politics and on nature.

%d bloggers like this: