Låt örnen flyga – Where eagles fly

The latest from Anna about the fight to protect nature in Trosa…

Annas Art - FärgaregårdsAnna

Sea Eagle at Käftudden Trosa Sea Eagle at Käftudden Trosa

For English readers, look below the Swedish text

Naturskyddsföreningen får stöd av hundratalet boende på Tureholmshalvön

Naturskyddsföreningens begäran till Länsstyrelsen att ompröva beslutet om att inte göra någon miljökonsekvensbeskrivning för projekt Infart Västra Trosa får nu stöd av 132 boende och två föreningar på Tureholmshalvön Gillbergsvik/Käftudden, som insänt en skrivelse till Länsstyrelsen.

Exploateringen av Tureholmshalvön och Västra Trosa är numera en förutsättning för att vägen ska byggas enligt kommunens finansieringsbeslut.

Tureholmshalvön håller höga naturvärden med flertalet rödlistade arter, däribland havsörnarna som kommunen använder i sin reklam. Deras livsmiljö hotas nu av den exploatering kommunen och halvöns största markägare har tänkt sig genomföra.

Exploateringsplanerna strider mot gällande praxis för artskyddet. En miljökonsekvensbeskrivning bör göras och omfatta även de exploateringsområden som nu är ihopkopplade med vägprojektet.

Här kan ni läsa skrivelsen i sin helhet (engelsk version kommer efter den svenska texten)

20170108-exploateringen-av-tureholmshalvo%cc%88n-och-infart-va%cc%88stra-trosa-beho%cc%88ver-en-miljo%cc%88konsekvensbeskrivning_sida_120170108-exploateringen-av-tureholmshalvo%cc%88n-och-infart-va%cc%88stra-trosa-beho%cc%88ver-en-miljo%cc%88konsekvensbeskrivning_sida_220170108-exploateringen-av-tureholmshalvo%cc%88n-och-infart-va%cc%88stra-trosa-beho%cc%88ver-en-miljo%cc%88konsekvensbeskrivning_sida_3Trosaskogen Tureholmshalvön

Vill ni också berätta för Länsstyrelsen…

View original post 1,350 more words

Author: Thomas

I am branch secretary of NAS West Norfolk and #actuallyautistic (diagnosed 10 years ago at the comparatively advanced age of 31). I am a keen photographer, so that most of my own posts contain photos. I am a keen cricket fan and often write about that subject. I also focus a lot on politics and on nature.

%d bloggers like this: