SAVE TROSA NATURE – RÄDDA TROSAS NATUR!

A very clear explanation of why this road building project must not go ahead (the original Swedish text is then followeb by an English translation)…

Annas Art - FärgaregårdsAnna

For English, look below the Swedish text/Anna

AVBRYT PROJEKT FÖRBIFART/INFART VÄSTRA
– DÅ VINNER SKATTEBETALARNA OCH NATUREN!

1. Havsörnen kan fortsätta flyga över Trosa,

2. Djuren i Hungaskogen och på Tureholmshalvön kan fortsätta leva sina liv ostört,

3. Västra och södra Trosas naturlandskap kan fortsätta att rena avgasluften från tätorten och luftkonditionera den allt hetare sommarluften,

4. Trosa kan fortsätta vara attraktivt som naturnära boende,

5. Skattebetalarna slipper riskutsättas och kostnadsbelastas för ytterligare 120-285 miljoners skuldbelastning,

6. Smäckbrogatan slipper ökad trafikbelastning,

7. Allmänheten får behålla 927 000 – 1 644 000 kvadratmeter naturlandskap att vandra i,

8. Jägarna kan fortsätta jakten i ostörda marker,

9. Västra Trosa och Tureholmshalvön kan fortsätta att vara det bullerfria boendet nära naturen utanför tätort,

10. Kommunen kan visa upp ett politiskt mod att följa Parisavtalet och avbryta ett omodernt vägprojekt, som skulle påverkat klimatet ytterst negativt.

OM PROJEKTET FORTSÄTTER FINNS BARA EN VINNARE
Exploateringsplanerna…

View original post 762 more words

Author: Thomas

I am branch secretary of NAS West Norfolk and #actuallyautistic (diagnosed 10 years ago at the comparatively advanced age of 31). I am a keen photographer, so that most of my own posts contain photos. I am a keen cricket fan and often write about that subject. I also focus a lot on politics and on nature.

%d bloggers like this: