Låt örnen flyga – Where eagles fly part 2

The latest news from the fight for nature in Trosa (there is English text after the Swedish)…

Annas Art - FärgaregårdsAnna

De boende på Käftuddsvägen som sände in en skrivelse till Länsstyrelsen och där krävde att en miljökonsekvensbeskrivning bör ske för projekt förbifart Trosa/Infart Västra Trosa, som numera hänger tätt ihop med stora expansionsplaner för Tureholmshalvön.

Länsstyrelsen ville inte göra någon miljökonsekvensbeskrivning utan tyckte att deras gamla beslut från 2012 (före Parisavtalet 2015) fortfarande var tillämpligt.

Gruppen har sänt in en överklagan av beslutet till Förvaltningsrätten och ni kan läsa hela överklagandet här (exkl.bilagor). 170404 170308 Förvaltningsrätten i Linköping överklagande av beslut.

Har ni frågor om gruppens försök att påverka projektet förbifart/expansion av Tureholmshalvön eller vill veta hur även ni kan agera för att rädda Trosas värdefulla natur åt allmänheten kan ni mejla anna@fargaregarden.se

The citizens in an area, that Trosa politicians and the biggest landowner wants to exploit instead of keeping as grand nature has filed an appeal. In Swedish you can read it here, or try to translate…

View original post 62 more words

Author: Thomas

I am branch secretary of NAS West Norfolk and #actuallyautistic (diagnosed 10 years ago at the comparatively advanced age of 31). I am a keen photographer, so that most of my own posts contain photos. I am a keen cricket fan and often write about that subject. I also focus a lot on politics and on nature.

%d bloggers like this: