Därför vill vi spara naturen i Trosa – Why we want to save Trosa nature

Originally posted on Annas Art – FärgaregårdsAnna:
Så här funkar allemansrätten – how right of public access works En del på ja-till-förbifarts-sidan säger att exploateringen är bra eftersom det gör det möjligt för fler att bo nära naturen. Jag har svårt att få resonemanget att gå ihop av två orsaker. Om vi bebygger…

Anna’s latest offering about the campaign to save Trosa nature. Having visited Sweden myself it is particularly obvious to me that she is on the right side. My posts about Sweden can be found here: https://aspi.blog/?s=Sweden.
This is Anna’s piece, so to comment please visit the original.

Annas Art - FärgaregårdsAnna


Så här funkar allemansrätten – how right of public access works

En del på ja-till-förbifarts-sidan säger att exploateringen är bra eftersom det gör det möjligt för fler att bo nära naturen. Jag har svårt att få resonemanget att gå ihop av två orsaker.

Om vi bebygger naturen finns den inte längre kvar. Exploateringen innebär alltså inte framtida naturnära boende. Om vi bebygger natur som idag är tillgänglig för alla enligt allemansrätten minskar vi ju i själva verket tillgången för många att vistas naturnära.

Allemansrätten är en av de bästa rättigheterna vi har. Den öppnar för alla att uppleva naturen när som helst alla dagar om året. Både fattig och rik har samma tillgång till naturen. Ingen behöver äga egen mark för att få vistas där. För varje kvadratmeter vi tillåter till exploatering förlorar vi naturtillgänglighet för alla till förmån för några få.

Så länge naturen är orörd tillhör den alla…

View original post 260 more words

Author: Thomas

I am a founder member and currently secretary of the West Norfolk Autism Group and am autistic myself. I am a very keen photographer and almost every blog post I produce will feature some of my own photographs. I am an avidly keen cricket fan and often post about that sport.

%d bloggers like this: