Save Trosa nature – Behåll och stärk Trosas natur

An excellent and important post from Anna, with some sp;lendid infogđraphics/memes/drawings – please read and share!

Annas Art - FärgaregårdsAnna

Läs detta före 9 januari 2018, så har du chansen att bidra till att bevara och stärka Trosas natur.

Read this before January 9 2018 of you want to participate in the efforts to save Trosa nature.


Du har antagligen redan läst att 2017 uppmätte de högsta medeltemperaturerna någonsin (sen vi människor klarat att mäta de värdena). I SvD uttalade sig professor Johan Rockström och sade följande: “Om vi ska kunna leverera på Parisavtalet får vi inte chansa. Om planetens förmåga att buffra våra utsläpp går ner måste vi minska våra utsläpp ännu snabbare.” Han sade också “Vad vi gör de kommande fem åren blir avgörande för klimatets framtid”.

You have probably already read about how 2017 was the warmest year ever since mankind started to measure temps. In the Swedish newspaper SvD the professor Mr Johan Rockström said “If we’re gonna live up to Paris agreement we can’t take…

View original post 371 more words

Author: Thomas

I am a founder member and currently secretary of the West Norfolk Autism Group and am autistic myself. I am a very keen photographer and almost every blog post I produce will feature some of my own photographs. I am an avidly keen cricket fan and often post about that sport.

%d bloggers like this: